This Page

has moved to a new address:

STUDENTERKREDSEN: Satans til blød mand. Kommentar til debat om Guds almagt og spørgsmålet om Guds evne til at frelse alle

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service